Phong Duong

🔎Search

Thay đổi

10-09-2021 | #me

Sau hơn một năm sử dụng cái tên Koogio cho kênh Youtube và những nền tảng khác.

Mình đã thay đổi sang Phongever cho kênh Youtube và newsletter.

Các nền tảng còn lại mình sử dụng tên Dương Lê Hoài Phong.

Mình cũng thay đổi cả avatar, banner và phần giới thiệu.

Mình bây giờ muốn tập trung hơn vào việc kể chuyện.

Việc này đồng nghĩa với việc mình sẽ không làm những nội dung liên quan đến code nữa.

Share: FacebookLinkedIn