Phong Duong

🔎Search

MV đầu tay

07-09-2021 | #me

MV đầu tay của mình có tên là "Xin đừng", ra mắt vào ngày 02/09.

Trong cuộc đời mình, chẳng bao giờ mà mình nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình ra MV.

Mình thích sáng tác nhạc.

Mình chỉ nghĩ ra lời và giai điệu chứ không thể viết nốt.

Mình cũng muốn biết người ta biết đến nhạc của mình.

Nhưng mình lại sợ bị người ta đánh giá.

Bây giờ thì mọi chuyện đã khác.

Có bị đánh giá thì cũng là một sự may mắn với mình.

Vì dù sao, đó cũng sẽ là một tương tác trong MV của mình.

Và chỉ một tương tác nhỏ thôi cũng đủ để đưa MV đến với mọi người.

Share: FacebookLinkedIn