Phong Duong

🔎Search

Làm nhiều việc

02-09-2021 | #me

Mấy bữa nay mình dành đa phần thời gian để huấn luyện Chien.

Bên cạnh đó là ý tưởng cho một loạt những video mới.

Mình sẽ dành thời gian để ứng tuyển và phỏng vấn ở một vài công ty phần mềm.

Mục tiêu của mình không phải là để có việc làm.

Cho dù là được chấp nhận hay từ chối, mình đều có cái để làm video.

Làm nhiều việc như thế này sẽ chiếm thời gian và tiến độ viết sách của mình sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng đó sẽ chỉ là một phần trong việc mình phát triển các kênh để sau này thuận lợi cho việc phân phối sách.

Share: FacebookLinkedIn