Phong Duong

🔎Search

Không kịp

09-09-2021 | #me

Theo kế hoạch ban đầu thì cuối tháng Tám là mình phải viết xong hết các chương.

Sau đó mình thay đổi kế hoạch là phải viết xong 2018 trong tháng Tám.

Bây giờ thì mình chính thức không thể hoàn thành 2018.

Mình từng nghĩ viết sách dễ lắm.

Chỉ cần ngồi gõ gõ cả ngày là xong.

Nhưng viết rồi mời biết, nó khó mà xong được.

Trong 5 tháng với 250 trang sách, với những ngày bị phân tâm sang chuyện khác hay không muốn viết.

Mình nhận ra rằng để ngồi viết sách liền một mạch từ đầu đến cuối là chuyện không thể nào.

Có lúc mình có ý tưởng, có hứng để viết.

Nhưng cũng có lúc, mình ngồi như cục đá, không biết làm gì tiếp theo.

Mình đã xác định đây sẽ là một dự án dài hơi cho nên dù không kịp hoàn thành theo tiến độ đã được định sẵn, mình vẫn sẽ tiếp tục viết cho đến khi xong trong lúc bắt đầu đăng từng chương lên mạng.

Share: FacebookLinkedIn