Phong Duong

🔎Search

Chuyển nhà

13-09-2021 | #me

Đây là bài viết cuối cùng của mình trên trang blog này.

Từ ngày mai, mình sẽ chuyển sang viết trên https://dlhoaiphong.substack.com/

Mình "chuyển nhà" là vì mình muốn giảm thiểu những vấn đề trong việc duy trì trang web này.

Mỗi năm mình phải tốn một khoản tiền để duy trì tên miền và các vấn đề liên quan đến việc phát triển trang web.

Việc mình chuyển sang Substack sẽ giúp mình không còn phải gặp những vấn đề này.

Hơn nữa bây giờ mình chỉ sử dụng trang web này cho việc viết blog.

Vậy nên dùng một nền tảng có sẵn sẽ tốt hơn là tự mình phát triển và duy trì.

Nếu lỡ may sau này Substack có bị đóng cửa, mình vẫn còn RSS feed.

Mình chỉ cần đem feed này bỏ vào một nền tảng khác để nó import cho mình là xong.

Những đường link của mình trên trang web này vẫn sẽ được giữ nguyên.

Nhưng mình đã bắt đầu dùng cái này để quản lý các link của mình.

Sẽ tốt hơn nếu sử dụng các công cụ khác nhau cho những việc khác nhau, rồi tập hợp chúng lại một chỗ.

Share: FacebookLinkedIn