Phong Duong

🔎Search

Chưa quên hết

03-09-2021 | #me

Khi phỏng vấn với mấy công ty, mình nhận ra mình vẫn chưa quên hết kiến thức lập trình dù đã gần nửa năm không làm gì.

Tuy mình đang tự đưa mình vào thế khó khi không chuẩn bị cho những lần phỏng vấn nhưng như vậy cũng vui.

Mình cũng biết thêm vài cái mới.

Nhưng điều quan trọng nhất là mình có những trải nghiệm.

Dù kết quả như thế nào thì những trải nghiệm lúc này là nguyên liệu tốt cho những video sắp tới.

Bây giờ mình đang có ý tưởng cho vài video rồi.

Đợi khi nào phỏng vấn hết thì mình sẽ bắt tay vào việc làm video.

Share: FacebookLinkedIn