Phong Duong

🔎Search

Trọn vẹn

25-08-2021 | #me

Mỗi giây phút trôi qua, bạn sẽ không thể lấy lại được.

Nếu có cơ hội để làm một việc quan trọng, bạn hãy làm hết mình.

Cho dù là điều gì, một khi nó đã qua thì sẽ không quay trở lại.

Vậy nên bạn hãy cố hết mình để những giây phút bạn làm việc đó thật trọn vẹn.

Kết quả cuối cùng ra sao không quan trọng.

Bởi đó là điều mà không ai có thể quyết định được.

Chỉ có những điều bạn làm là bạn có thể quyết định được.

Nếu vậy thì tại sao bạn không quyết định làm những việc đó thật trọn vẹn.

Để một khi nó qua đi, những gì còn lại trong bạn là những kỷ niệm đẹp, sự hài lòng vì đã hết mình.

Thay vì là sự hối tiếc vì đã không hết lòng.

Share: FacebookLinkedIn