Phong Duong

🔎Search

Thử cách khác

26-08-2021 | #me

Nếu việc mà bạn đang làm không có gì tiến triển, liệu bạn có nghĩ tới chuyện thử cách khác?

Công việc tiến triển hay không dựa vào khoảng cách hiện tại của bạn đến mục tiêu mà bạn đã đặt ra có rút ngắn lại hay không.

Nếu nó không rút ngắn lại dù chỉ một chút, điều đó có nghĩa hoặc bạn chọn sai mục tiêu hoặc bạn làm sai cách.

Khi đã không có tiến triển gì, tại sao bạn lại phải cố gắng để tốn thêm nhiều thời gian và công sức vô ích?

Bạn có thể thử một cách khác hoặc đặt ra một mục tiêu khác.

Nhưng để biết được công việc có đang tiến triển hay không, bạn phải nhìn vào tổng thể thay vì một điểm.

Nếu sau một thời gian dài mà công việc chỉ đi ngang hoặc đi xuống, điều đó có nghĩa là bạn nên tính đến chuyện thử cách khác.

Nó giống như việc bạn có một cái áo hay cái quần mặc lâu ngày và bây giờ không còn vừa với bạn nữa.

Bạn có thể mua một cái mới.

Còn đối với cũ, bạn có thể vứt nó đi, hay chuyển sang dùng cho một mục đích khác.

Share: FacebookLinkedIn