Phong Duong

🔎Search

Thời điểm

11-08-2021 | #me

Thời điểm khó khăn lúc này sẽ không kéo dài mãi.

Điều thuận lợi xảy ra bây giờ cũng chẳng thể tồn tại lâu.

Có thể bạn muốn thoát khỏi giây phút khó khăn này càng sớm càng tốt, nhưng sẽ có lúc bạn nhớ về nó và cảm thấy tự hào.

Rồi có một giây phút nào đó bạn hối hận vì những điều thuận lợi mà bạn trải qua, lại khiến bạn lâm vào tình thế như hiện tại.

Chẳng ai biết trước điều gì.

Nhưng dù là khó khăn hay thuận lợi, bạn hãy cứ tận hưởng hết những giây phút này.

Bởi vì thời điểm này là duy nhất.

Share: FacebookLinkedIn