Phong Duong

🔎Search

Rác

12-08-2021 | #me

Mình đã lên Bạch Mã ba lần.

Lần nào lên, mình cũng để ý là ở trên đó có rất nhiều rác.

Một tấm bảng đồ, một chai nước, một gói snack..

Người ta đem lên chúng theo để phục vụ cho một mục đích nào đó.

Nhưng sau khi dùng xong, họ lại vứt bỏ chúng không thương tiếc, ở nơi mà đáng lẽ ra không nên xả rác.

Liệu người ta có biết rằng những thứ họ bỏ lại có thể vẫn nằm tại đó cho đến nhiều năm sau này, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nơi đây.

Những thứ đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của những loài nằm trong Bạch Mã.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng để lại một tác động to lớn đến cảnh quan và sinh vật vô tội.

Share: FacebookLinkedIn