Phong Duong

🔎Search

Lủng củng

03-08-2021 | #me

Nếu mình không thể viết trôi chảy, mình có thể viết ra những câu lủng củng.

Mình tự nhận là mình viết không hay.

Câu văn mình viết ra không mượt mà, trôi chảy.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Thay vì cứ cố để viết cho hay, mình sẽ viết ra những câu lộn xộn mà khi đọc mình cũng không hiểu đây là gì.

Những câu văn lủng củng đó như những hòn đá thô.

Mình có thể mài dũa để khiến nó bóng láng, mượt mà.

Thà mình viết không hay còn hơn là không viết.

Share: FacebookLinkedIn