Phong Duong

🔎Search

Lặp lại

04-08-2021 | #me

Có những chuyện mà mình thấy nó cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời.

Những nơi mình đi, những việc mình làm hay những người mình gặp đều có thể lặp lại.

Mình sẽ không để ý đến điều này nếu không viết sách.

Nó cũng khiến mình phải tự hỏi tại sao lại như vậy?

Đôi khi sẽ có những chuyện chỉ xảy ra một lần rồi kết thúc.

Nhưng lại có những chuyện cứ xảy ra từ lần này đến lần khác.

Mình không biết chuyện gì sẽ lặp lại.

Chuyện mình nghĩ rằng sẽ lặp lại có thể chỉ xảy ra một lần trong đời.

Dù cho chuyện đó có như thế nào, việc của mình là tận hưởng hết, không để lãng phí một giây phút nào.

Vì khi một chuyện đã qua, nó sẽ không trở lại.

Share: FacebookLinkedIn