Phong Duong

🔎Search

Kỷ niệm cuối cùng

05-08-2021 | #me

Có những giây phút giữa mình và một người lại là những giây phút cuối cùng.

Kỷ niệm cuối cùng giữa mình giữa với ông cố là cái nắm tay.

Mình đứng bên giường nhìn ông nằm co ro ở một góc.

Mình chào ông rồi ông cũng quay người lại chào mình.

Mình nắm lấy bàn tay có da ngâm, phía ngoài nhăn nheo, nhưng lòng bàn tay săn chắc.

Lúc đó mình có thể cảm thận được hơi ấm từ bàn tay ông.

Hơi ấm cuối cùng mà mình có thể cảm nhận được trước khi ông mất.

Share: FacebookLinkedIn