Phong Duong

🔎Search

Kiên nhẫn với chó

31-08-2021 | #me

Có một điều mà mình phải luôn có khi huấn luyện Chien đó là sự kiên nhẫn.

Cần rất nhiều thời gian để Chien hiểu được nó cần phải làm gì và không nên làm gì.

Mình kết hợp huấn luyện với thức ăn và đồ chơi.

Nhưng dù là dùng cách gì thì Chien cũng không thể nghe lời mình trong một sớm một chiều.

Mình thấy mấy con chó trong phim rất nghe lời chủ.

Tưởng là ngoài đời cũng vậy nhưng không phải vậy.

Có lẽ chúng đã phải trải qua một quá trình huấn luyện kéo dài mấy tháng, có khi cả năm trời trước khi đóng phim.

Những điều mình đang làm lúc này với Chien cũng vậy.

Nó sẽ là một quá trình dài.

Cho nên mình phải kiên nhẫn.

Share: FacebookLinkedIn