Phong Duong

🔎Search

Kéo dài

24-08-2021 | #me

Mình muốn kéo dài việc viết cuốn sách "8 năm từ lớp 12" thêm nhiều chương nữa.

Việc này là để có thể phân phối nhiều nội dung hơn trên các nền tảng sắp tới.

Nó cũng giúp mình đi sâu vào chi tiết của các sự việc xảy ra.

Cuốn sách càng dài thì đồng nghĩa với khả năng để các nhà xuất bản đồng ý xuất bản sách của mình giảm xuống.

Nhưng đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

Mình muốn kéo dài cảm giác vui vẻ khi được kể câu chuyện của mình cho mọi người như hiện tại.

Việc mình tự phân phối cuốn sách trên các nền tảng cũng giúp mình tiếp cận nhiều đối tượng và có thể kiểm soát được việc mình muốn ai đọc cuốn sách này.

Nói chung bây giờ mình chỉ có một việc duy nhất là tập trung viết thôi.

Share: FacebookLinkedIn