Phong Duong

🔎Search

Duyên

16-08-2021 | #me

Trong cuộc sống, gặp được một người là có duyên.

Nhưng sau một thời gian, người đó không còn ở bên mình thì là hết duyên.

Duyên tự nhiên đến thì cũng sẽ tự nhiên đi.

Mình không cố níu kéo làm gì.

Vì mình càng cố níu thì cái duyên càng cố vùng vẫy thoát ra.

Khi đó sẽ chẳng ai được cảm thấy thoải mái, ai cũng mệt mỏi và chỉ tốn thời gian.

Thay vì vậy, hay để duyên tự hết.

Rồi đến một lúc nào đó, duyên mới sẽ lại đến.

Share: FacebookLinkedIn