Phong Duong

🔎Search

Định mệnh đùa giỡn

17-08-2021 | #me

Có những lúc tưởng chừng mọi việc đang rất thuận lợi, thì đó lại là lúc mà sự cố xảy ra.

Nó giống như sự đùa giỡn của định mệnh.

Khi bạn đang đi thẳng về phía trước thì đột nhiên một vật cản xuất hiện trước mặt.

Bạn phải cân nhắc mọi thứ và thay đổi hành trình hiện tại.

Có thể bạn sẽ thấy khó chịu lúc này.

Nhưng sự thay đổi có thể dẫn bạn đến một đích đến tốt hơn đích đến ban đầu.

Nếu bạn kể câu chuyện về sự thay đổi đó cho người khác, người ta sẽ thích nghe bạn kể về lúc gặp khó khăn và bạn phải xem xét mọi thứ như thế nào, hơn là lúc mọi thứ thuận lợi, thẳng tắp một đường.

Có lẽ là khi bị định mệnh đùa giỡn, bạn sẽ không vui, nhưng sau này bạn lại nhận ra đó là một câu chuyện hài.

Share: FacebookLinkedIn