Phong Duong

🔎Search

Thiên tài toán học

04-07-2021 | #me

Mình có thằng anh họ con bác đang chuẩn bị lên lớp 9.

Gần đây mình có xem nó làm bài tập toán.

Nhìn cái cách nó làm bài tập, mình không hiểu tại sao nó có thể qua được lớp 8?

Nó không nhớ khái niệm của tiểu học như hỗn số hay hàng đẳng thức đáng nhớ của lớp 8.

Tất cả những gì nó làm là bắt chước các bài giải trước của thầy.

Có khi mình thấy nó chép lại cũng sai.

Không biết năm sau nó sẽ thi lên lớp 10 như thế nào, nhưng ba mẹ nó có vẻ đề cao và kỳ vọng vào nó rất nhiều.

Share: FacebookLinkedIn