Phong Duong

🔎Search

Tên tiếng Việt trong tiếng Anh

14-07-2021 | #me

Các nền tảng mạng xã hội hiện nay chủ yếu là của các công ty nước ngoài. Trong những form điền tên, họ sử dụng cách gọi tên thông dụng của nước họ như First name Middle name Last name. Nếu theo form này, mình sẽ hiểu và điền tên mình như sau Phong Lê Hoài Dương. Hoặc ngắn gọn là Phong Dương

Nhưng có một vấn đề là khi người nước ngoài gọi nhau, họ sẽ gọi theo Last name. Trong trường hợp của mình, mình sẽ được gọi là Dương. Thật sự mình không thích và cũng không quen khi được gọi như vậy.

Khi học tiếng Anh, First name sẽ là tên của mình và Last name là họ của mình. Mình tôn trọng cách gọi này của tiếng Anh. Dù vậy tại sao mình là không thay đổi một chút để phù hợp với họ tên của mình? Cái tên mà mình cảm thấy thật sự tự hào mỗi khi được gọi.

Bây giờ, người nước ngoài họ cũng tôn trọng cách gọi tên của Việt Nam. Mình thấy các bài báo và thông tin có liên quan đến người Việt Nam đã bắt đầu sử dụng họ tên đầy đủ.

Cho nên mình sẽ sử dụng Dương Lê Hoài Phong cho các công việc quan trọng. Dương là First name, Lê Hoài là Middle name và Phong là Last name. Nhưng trong trường hợp mình lười hoặc không có gì quá quan trọng, mình sẽ chỉ sử dụng Phong Dương.

Share: FacebookLinkedIn