Phong Duong

🔎Search

Sắp xong 2017

16-07-2021 | #me

Tình hình là mình sắp viết xong năm 2017.

Theo tiến độ hiện tại thì giữa tuần này sẽ xong.

Có thể năm 2017 không có quá nhiều chuyện xảy ra với mình, nhưng đây là một năm đáng nhớ.

Nhờ những sự kiện trùng hợp và ngẫu nhiên đến lạ thường, cuộc đời mình thay đổi từ đây.

Mình lần đầu tiên đến những nơi xa hơn và làm những việc chưa từng làm.

Đây cũng là năm mình có công việc chính thức toàn thời gian đầu tiên.

Nó là tiền đề cho những chuyến đi xa hơn nữa của mình trong năm 2018.

Share: FacebookLinkedIn