Phong Duong

🔎Search

Nhà bị trộm

03-07-2021 | #me

Không bao giờ mình nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, trộm vào nhà mình.

Nhưng đó lại là sự thật và nó không xảy ra chỉ một mà đến hai lần, đau đớn hơn nữa là hai lần đều trong một tháng.

Nó giống như những cú sốc liên tiếp.

Vì từ khi làm nhà đến thời điểm này, nhà mình không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và mình cũng nghĩ nhà mình không có gì để người ta lấy.

Và sau khi bị ăn trộm, mình mới biết hóa ra nhà mình còn có thứ giá trị thu hút người ta.

Share: FacebookLinkedIn