Phong Duong

🔎Search

Nguy hiểm xung quanh

13-07-2021 | #me

Lần đầu tiên đi Bạch Mã và Ngũ Hồ, mình đã thấy một gia đình người nước ngoài gồm ba, mẹ và con trai khoảng 6 tuổi ở đó.

Không một ai trong số những người mình biết mà có con trong tầm 6 tuổi sẽ đồng ý cho con mình đi lên đây.

Đối với họ, ở đây là một nơi bốn bề toàn là nguy hiểm.

Nhưng gia đình người nước ngoài đó vẫn đi qua hết năm cái hồ.

Đường đi thì toàn là đá gập ghềnh, có đoạn còn cần phải đu lây và leo thang.

Cậu bé tuổi được ba mẹ hỗ trợ ở những đoạn khó đi, còn lại cậu tự đi.

Cậu cũng được ba mẹ cho tắm suối rồi đi xuống thác Đỗ Quyên, nơi mà cả việc đi lên đi xuống đều một sự nỗ lực vượt bậc.

Mình thấy gia đình này rất thú vị.

Share: FacebookLinkedIn