Phong Duong

🔎Search

Kỷ niệm

09-07-2021 | #me

Mỗi đồ vật hay con người xung quanh mình đều có những kỷ niệm liên quan đến mình.

Cho dù đó là kỷ niệm vui hay buồn, nó vẫn là một phần trong ký ức của mình.

Mình có thể quên đi hoặc nhớ mãi.

Nhưng sau tất cả, nó lại chính là một phần con người mình.

Những kỷ niệm đó chính là những điều mình đã trải qua.

Nó định hình nên con người mình ngày hôm này.

Mình cảm thấy trân trọng nó dù cho thế nào đi nữa.

Share: FacebookLinkedIn