Phong Duong

🔎Search

Kể câu chuyện của mình

26-07-2021 | #me

Trong lúc đang suy nghĩ cách phân phối các chương của cuốn 8 năm từ lớp 12, mình nhận ra có một cách khác ngoài đăng các chương lên Facebook, LinkedIn và newsletter.

Mình có thể kể chuyện.

Mình thu âm giọng nói rồi ghép với video.

Các mẩu chuyện nhỏ có thể được kể trong vòng một phút.

Các nền tảng như Tiktok, rồi Youtube Shorts hay Instagram Reels sẽ giúp mình phân phối những video này đến với nhiều người một cách nhanh nhất.

Mình cũng có thể đăng lên LinkedIn và Facebook.

Vậy là giờ đât mình có thể kể câu chuyện của mình ở dạng chữ và dạng video.

Mình cũng đang tìm cách biến nó thành podcast.

Share: FacebookLinkedIn