Phong Duong

🔎Search

Học nghề

01-07-2021 | #me

Hôm qua mới có điểm thi lớp 10.

Có nhiều em vui vì đậu ngay nguyện vọng 1, một số buồn vì rớt xuống nguyện vọng 2.

Một vài em không may thì rớt luôn cả hai nguyện vọng.

Nghe các em nói về việc chọn trường, mình cảm thấy trong suy nghĩ của các em, hình như việc đi học nghề là một chuyện đáng sợ.

Mình lúc trước cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại mình thấy việc học nghề hoàn toàn vượt trội hơn việc đi học trường cấp 3.

Học phí văn hóa bằng với trường cấp 3, nhưng học nghề thì được miễn phí.

Vậy là sau khi ra trường, các em học nghề có ba thứ: một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, một nghề cho bản thân và được trải nghiệp sớm việc hướng nghiệp, điều mà mình đã thiếu rất nhiều khi học cấp 3.

Share: FacebookLinkedIn