Phong Duong

🔎Search

Hết ý tưởng

05-07-2021 | #me

Khi đặt ra mục tiêu viết trong 365 ngày từ cuối năm 2020, mình cứ nghĩ sẽ làm được.

Sau nữa năm, bây giờ có một vấn đề là mình không muốn viết vào ngày cuối tuần.

Bởi vì mình muốn dùng toàn bộ thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi.

Có thể viết là một cách tốt để thư giãn.

Nhưng nếu những lúc mình không có hứng viết lại rơi vào cuối tuần, khi đó mình sẽ phí thời gian nghỉ ngơi quý giá.

Vậy nên kể từ lúc này, mình chỉ viết 5 ngày một tuần.

Share: FacebookLinkedIn