Phong Duong

🔎Search

Giá trị của bằng UoPeople

22-07-2021 | #me

Trong nhóm Facebook của sinh viên UoPeople, mình thấy có nhiều người quan tâm đến chuyện liệu bằng của UoPeople có được công nhận ở một nước nào đó, hay trên toàn thế giới.

Chuyện này rất khó để biết được.

Ở một số nước, nó sẽ được chấp nhận.

Các nước khác thì không.

Còn có nước thì không quy định gì.

Vấn đề này rất mập mờ.

Đến cả mình cũng không biết bằng của UoPeople có được chấp nhận ở Việt Nam hay không.

Nhưng đó không phải là vấn đề mà mình phải suy nghĩ quá nhiều.

Dịch COVID sẽ giúp cho UoPeople khẳng định được giá trị của mình trong tương lai.

Rồi sẽ có một lúc, mọi quốc gia trên thế giới đều công nhận bằng của UoPeople.

Mình tin là như vậy.

Share: FacebookLinkedIn