Phong Duong

🔎Search

Đã từng

12-07-2021 | #me

Mình đã từng có lúc không biết mình muốn gì trong cuộc sống.

Bây giờ cũng vậy, mình vẫn không biết mình muốn gì.

Nhưng khác với lúc đó, mình luôn mong chờ ai đó đến chỉ đường cho mình, giúp mình nhận ra điều mình muốn.

Bây giờ tuy mình vẫn không biết điều mình muốn nhưng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mình có thể không biết nhưng không có nghĩa là mình bắt buộc phải biết.

Mọi thứ đến rồi đi, không ai biết trước điều gì.

Mục tiêu của hôm nay có thể không phù hợp với mình ngày mai.

Cho nên mình vui vì không biết gì.

Share: FacebookLinkedIn