Phong Duong

🔎Search

Cười

08-07-2021 | #me

Càng viết, mình càng mắc cười khi đọc lại những gì mình đã viết.

Các chi tiết có thể hoàn toàn bị thay đổi, từ một chi tiết có thật thành một chi tiết hư cấu.

Những chi tiết này mình đã trải qua, nhưng khi viết ra, nó giống như một câu chuyện cười.

Nhất là những lúc mình không ngờ tới nhất.

Có lẽ những lúc khó khăn nhất cũng là lúc mà mình nên cười nhiều nhất.

Vì khi kể về những lúc khó khăn này, mình nhận ra nó giống như tình huống bị xoay 180 độ sang một diễn biến khác.

Và khi một diễn biến không ai ngờ tới xuất hiện, câu chuyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Share: FacebookLinkedIn