Phong Duong

🔎Search

Cơ hội

19-07-2021 | #me

Mạng internet làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên công bằng.

Khi bạn tạo nội dung công khai trên internet, điều đó có nghĩa là bạn có một cơ hội được người khác biết đến.

Bạn được tự do làm điều mình muốn, thể hiện bản thân mình đến với mọi người.

Nội dung của bạn tạo ra có thể không có được sự chú ý của mọi người lúc này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không bao giờ được mọi người chú ý.

Nội dung bạn tạo ra vẫn được lưu trữ, miễn là bạn không xóa, ẩn nội dung hay nền tảng bạn tạo nội dung không biến mất.

Cơ hội để mọi người chú ý đến bạn vẫn còn đó.

Càng tạo nhiều nội dung, bạn càng tăng khả năng để mọi người tiếp cận.

Các nền tảng lúc này cũng đang chạy đua để thu hút người dùng vào người tạo nội dung.

Không chỉ tạo ra các dạng nội dung mới, các nền tảng cũng đang bắt đầu phát triển các chức năng để người làm nội dung có thể kiếm tiền.

Khi đa dạng hóa nội dung, bạn cũng sẽ đa dạng hóa sự chú ý.

Từ đó sẽ có nhiều cơ hội được người khác biết đến, và có thể kiếm sống bằng chính nội dung của mình.

Share: FacebookLinkedIn