Phong Duong

🔎Search

Chia ra hay hợp nhất

06-07-2021 | #me

Trong tất cả các nền tảng mình dùng để đăng nội dung, chỉ có Facebook là mình vừa sử dụng tài khoản cá nhân và trang cho Koogio.

Nhưng đây lại chính là vấn đề khiến mình đau đầu.

Mình chủ yếu chỉ sử dụng tài khoản cá nhân, còn trang Koogio thì mình không hoạt động nhiều.

Lúc này khi đang nghĩ về chuyện đăng các chương của cuốn "8 năm từ lớp 12" lên Facebook, mình muốn sử dụng tài khoản cá nhân hơn là trang Koogio.

Mình không còn làm nhiều video như lúc trước và đang chuyển sang viết, nên mình nghĩ tập trung vào tài khoản các nhân sẽ tốt hơn.

Và mình cũng đang chờ để xem ứng dụng mới của Facebook về newsletter hoạt động như thế nào mới quyết định tiếp.

Share: FacebookLinkedIn