Phong Duong

🔎Search

Chặng đường dài

29-07-2021 | #me

Phía trước mình sẽ là một chặng đường dài.

Mình sẽ có rất nhiều việc phải làm để viết và phân phối cuốn sách "8 năm từ lớp 12".

Bây giờ mình chỉ viết tới đầu năm 2018, nhưng những điều diễn ra trong khoảng thời gian này là rất nhiều.

Có thể mình sẽ không viết kịp.

Mình đặt ra một hạn chót là cuối tháng 8, khi đó mình phải viết xong năm 2020.

Sang tháng 9, mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa từ đầu đến cuối năm 2020.

Đầu tháng 10, mình sẽ phân phối cuốn sách dưới dạng các chương lẻ bằng văn bản trên Facebook, LinkedIn và newsletter hàng tuần

Những tình tiết nhỏ sẽ được đăng dưới dạng video hàng ngày trên Youtube, LinkedIn, Tiktok, Instagram và Facebook.

Mình cũng đăng truyện chữ lên Instagram, nhưng sẽ đăng hàng ngày vì giới hạn ký tự trong mỗi bài đăng.

Trong khoảng thời gian này, mình sẽ viết năm 2021 và dự kiến cuối năm sẽ xong hết cuốn sách.

Sang tháng 1 năm sau, mình bắt đầu đăng podcast và video thu giọng đọc của mình lên Youtube.

Cả hành trình này có thể sẽ kéo dài hơn hai năm, vì càng viết mình càng có nhiều thứ muốn kể.

Mình cũng thử nộp bản thảo để xuất bản sách giấy. Nhưng mình không mong đợi quá nhiều.

Mình sẽ tập trung vào việc phân phối trên càng nền tảng hơn là chờ một ai đó xuất bản sách của mình.

Share: FacebookLinkedIn