Phong Duong

🔎Search

Bình tĩnh

07-07-2021 | #me

Có lẽ cách để giữ bình tĩnh tốt nhất là hít thở.

Bạn hít một hơi thật sâu và chậm.

Giữ hơi đó một lúc.

Và thở ra thật chậm.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái.

Ngoài ra tập thể dục cũng là một cách tốt để thư giãn và giữ bình tĩnh.

Nó giúp bạn lấy được nhiều oxi sau mỗi lần thở.

Share: FacebookLinkedIn