Phong Duong

🔎Search

Trân trọng những điều mình làm

20-06-2021 | #me

Những điều mình làm, dù nó như thế nào, vẫn là những điều đáng trân trọng.

Nó chứa đựng công sức, mồ hôi, thời gian và trí tuệ của mình trong đó.

Kết quả có thể không như mình mong muốn nhưng đó chưa phải là kết quả cuối cùng.

Mình có thể cải thiện, thay đổi để tiến gần hơn tới kết quả mình mong muốn.

Mình cảm thấy tự hào khi có thể làm một điều gì đó.

Mình sung sướng khi ngắm nhìn thành quả mình tạo ra.

Mình biết ơn những bài học mình học được trong quá trình làm.

Share: FacebookLinkedIn