Phong Duong

🔎Search

Thử cái mới

03-06-2021 | #me

Hiện tại mình đang livestream quá trình viết "8 năm từ lớp 12" trên Youtube.

Mỗi lần livestream, mình đều đổi một thumbnail.

Một tuần mình sẽ sử dụng một mẫu thumbnail. Mình chỉ thay đổi tiêu đề của video thôi.

Hết tuần mình sẽ thay đổi mẫu - đổi màu sắc, font chữ hay vị trí hiện tại - cho tuần tiếp theo.

Việc thử nghiệm này giúp mình tìm ra được cái gì hiệu quả, cái gì không cho các video trong tương lai.

Share: FacebookLinkedIn