Phong Duong

🔎Search

Thay đổi nền tảng

02-06-2021 | #me

Khi bắt đầu làm nội dung, mình tham gia rất nhiều nền tảng - gồm có Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, LinkedIn, InstagramSubstack.

Sau một thời gian, bây giờ mình chỉ tập trung vào một số nền tảng quan trọng như Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn và Substack.

Có những nền tảng không phù hợp với mình như Twitter và Tiktok, dù cho những nền tảng này có rất nhiều người dùng.

Mình thấy có rất ít người dùng Việt Nam trên Twitter. Có những người dùng họ chỉ tập trung vào việc cày follow.

Tiktok thì mình không hứng thú mấy, vì mình thích viết hơn làm video. Mình cũng không hiểu cách người ta đu trend trên đó.

Bây giờ mình tập trung vào Instagram và Youtube nhiều hơn. Mình đăng ảnh chụp những điều xung quanh mình, sau đó viết ra một chút suy nghĩ, rồi đăng lên Instagram - mình rất thích làm việc này. Mình chuyển qua dùng Reel trên Instagram thay vì Tiktok. Mọi hoạt động của mình đều dành cho Instagram.

Mình dùng Youtube cho việc làm video hướng dẫn lập trình và livestream việc viết sách.

Facebook có rất nhiều người thân và bạn bè của mình trên đó. Mình cũng tham gia nhóm của sinh viên UoPeople để giúp đỡ những sinh viên mới. Nhưng mình chủ yếu sử dụng Instagram để đăng ảnh lên Facebook cá nhân.

LinkedIn mình dùng cho công việc.

Substack là một nền tảng để mình gửi newsletter (thư tin) cho người đăng ký. Bây giờ người đăng ký của mình toàn là người nước ngoài. Mình chỉ gửi link những nội dung mình tiêu thụ trong tuần vào ngày thứ Bảy. Sắp tới mình dự định chuyển sang viết bằng tiếng Việt nên có thể phải xóa hết danh sách người đăng ký này.

Share: FacebookLinkedIn