Phong Duong

🔎Search

Sai lầm to lớn của định mệnh

21-06-2021 | #me

Có những cuộc gặp gỡ ban đầu tưởng chừng như là cơ duyên, nhưng về sau bạn có thể sẽ thay đổi suy nghĩ và nhìn nhận nó như một sai lầm to lớn của định mệnh.

Chuyện này hoàn toàn bình thường.

Những trải nghiệm giữa bạn và người bạn gặp có lúc sẽ thật tốt đẹp, nhưng cũng có lúc nó giống như một cơn ác mộng có thật.

Dù trải nghiệm đó tốt đẹp hay kinh khủng, nó vẫn cho bạn một kỷ niệm và một bài học.

Bạn có thể lựa chọn nhớ hay cố quên đi kỷ niệm giữa bạn và người ấy.

Nhưng bạn phải nhớ lấy bài học sau đó, vì nó sẽ giúp bạn tránh gặp phải những sai lầm to lớn của định mệnh.

Share: FacebookLinkedIn