Phong Duong

🔎Search

Niềm vui hay thành công?

23-06-2021 | #me

Bây giờ ngoài việc đi tìm định nghĩa thành công cho bản thân, mình còn đi tìm cả niềm vui trong cuộc sống.

Những chuyến đi đã dạy cho mình biết rằng, đích đến nhiều khi không giống như mình nghĩ, và hành trình đi đến đích có giá trị hơn nhiều.

Khi đạt được thành công, có thể mình sẽ chẳng sung sướng gì, nhưng muốn đạt được thành công đó, mình phải vui vẻ và hài lòng với quá trình đó để có thể tiếp tục được.

Niềm vui mình có được trong quá trình thực hiện mục tiêu có giá trị và kéo dài hơn cả niềm vui khi mình đạt được mục tiêu thành công.

Share: FacebookLinkedIn