Phong Duong

🔎Search

Nhọ

18-06-2021 | #me

Nhiều khi mình không hiểu sao số mình nhọ như vậy?

Khi mọi chuyện tưởng chừng đang rất thuận lợi thì đột nhiên, mọi thứ xoay chuyển 180 độ, mọi chuyện bây giờ chẳng ra gì.

Nhưng nếu nhìn về tổng thể, những chuyện bất lợi đó lại dẫn đến những điều vô cùng thuận lợi.

Nếu mình nghĩ về những chuyện bất lợi theo kiểu hài hước, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn.

Cho nên khó khăn, bất lợi không phải là kết thúc. Nó là khởi đầu của một quá trình mới và một câu chuyện hài.

Share: FacebookLinkedIn