Phong Duong

🔎Search

Nhìn chằm chằm

12-06-2021 | #me

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp khó khăn. Nhưng trong khó khăn vẫn luôn có một điểm thuận lợi.

Thay vì chỉ tập trung vào khó khăn, bạn hãy nhìn rộng ra xung quanh để tìm xem điểm thuận lợi đó nằm ở đâu.

Khi đã tìm thấy điểm đó, bạn chỉ việc nhìn chằm chằm vào nó.

Nếu bạn nhìn chằm chằm vào một điểm, bạn sẽ không thể nhìn rõ được những thứ xung quanh.

Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thuận lợi thay vì khó khăn nếu sử dụng cách này.

Share: FacebookLinkedIn