Phong Duong

🔎Search

Ngu ngốc và khôn ngoan

11-06-2021 | #me

Mình có những bí mật trong quá khứ không muốn chia sẻ với ai.

Khi nghĩ tới những bí mật đó, mình thấy rất ngu ngốc. Mình không hiểu tại sao hồi đó lại làm như vậy.

Mình sợ người ta biết được những bí mật đó.

Nhưng trong khi viết sách, mình nghĩ đến việc phải kể về những điều ngu ngốc này.

Vì đó là một phần quá khứ của mình. Khi mình đối diện với những điều đó, mình cũng đối diện với chính bản thân mình.

Những điều mình làm trong quá khứ là bài học cho mình ở hiện tại. Nó giúp mình khôn ngoan hơn trong tương lai.

Share: FacebookLinkedIn