Phong Duong

🔎Search

Ngồi yên một chỗ

25-06-2021 | #me

Có lúc, dù mình không muốn làm bất cứ thứ gì, vẫn sẽ có chuyện ập lên đầu để cho mình làm.

Những lúc đó, mình rất lười, nhưng dù lười đến mấy, mình vẫn phải làm.

Khi một chuyện liên quan đến mình xảy ra, mình phải giải quyết nó.

Bời vì nếu không làm, những chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến mình rất nhiều sau này.

Share: FacebookLinkedIn