Phong Duong

🔎Search

Mỗi ý tưởng, một lần thử

09-06-2021 | #me

Mỗi ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu bạn đều đáng được "thử" một lần.

Thử ở đây không có nghĩa là bạn phải thực hiện ý tưởng đó ngay lúc nó vừa xuất hiện.

Thử ở đây có thể chỉ là lưu ý tưởng đó vào một nơi nào đó.

Có thể là một quyển sổ, một tờ giấy, hay là một dòng trạng thái.

Khi bạn lưu lại ý tưởng đó, bạn không những dành chỗ cho những ý tưởng khác; bạn còn có thể xem lại nó sau này.

Share: FacebookLinkedIn