Phong Duong

🔎Search

Mỗi giây

06-06-2021 | #me

Mỗi giây trôi qua có rất nhiều điều xảy ra xung quanh lẫn bên trong bạn.

Khi bạn lựa chọn nhìn vào bên trong, bạn bỏ lỡ những điều xung quanh.

Nếu bạn theo đuổi những thứ bên ngoài, bạn sẽ quên đi bản thân mình.

Việc lựa chọn để tận hưởng bên trong hay bên ngoài là cả một nghệ thuật.

Để thành thạo được nghệ thuật này cần rất nhiều thời gian.

Nghệ thuật cần có sự hy sinh, do đó bạn phải chấp nhận đánh đổi.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News