Phong Duong

🔎Search

Mình thấy vui

28-06-2021 | #me

Trong quá trình viết sách, mình thích liên tưởng những sự kiện, đồ vật và con người trong câu chuyện đến những vấn đề khác dưới góc nhìn hài hước.

Mình cảm thấy rất vui khi làm vậy.

Những chi tiết đó giúp mình kéo dài cuốn sách, đào sâu vào nội dung và cho mình cơ hội để sáng tạo.

Nhưng viết ra là một chuyện, làm sao để những điều được viết ra có liên kết với nhau lại là một chuyện khác.

Có những lúc, mình tự đưa câu chuyện vào ngõ cụt bởi vì những điều mình viết ra không ăn khớp với nhau.

Lúc đó có thể mình phải xóa đi một vài phần, hoặc tìm cách thêm thắt thế nào đó để câu chuyện được tiếp tục mà không bị vấp.

Làm những việc này khiến cho mình có cảm giác được sống trong chính câu chuyện của mình thêm một lần nữa, khi đó mình cảm thấy rất vui.

Share: FacebookLinkedIn