Phong Duong

🔎Search

Lăng kính

17-06-2021 | #me

Bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính nào?

Có rất nhiều lăng kính bạn có thể chọn để nhìn cuộc sống.

Bạn có thể nhìn cuộc sống dưới bất kì lăng kính nào do chính bạn hoặc người khác tạo nên.

Khi nhìn cuộc sống dưới nhiều lăng kính, bạn sẽ thấy cuộc sống này không chỉ có một màu vô vị.

Share: FacebookLinkedIn