Phong Duong

🔎Search

Làm hết sức

08-06-2021 | #me

Khi bạn làm hết sức mình, bạn có thể không có được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Nhưng nếu không làm hết mình, thành quả mà bạn muốn sẽ chẳng tồn tại.

Mọi thứ trong cuộc sống đều phải có sự đánh đổi.

Bạn muốn càng nhiều thì phải đánh đổi càng nhiều.

Nếu bạn muốn những điều to lớn nhưng lại dành cho nó chỉ một ít công sức, cuối cùng bạn sẽ mất tất cả.

Có thể điều bạn nhận được sau khi bỏ ra nhiều công sức không giống với điều bạn mong muốn.

Đừng nản lòng, thành quả mà bạn nhận được đó chưa chắc là thành quả cuối cùng.

Hãy cứ tiếp tục làm hết mình.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News