Phong Duong

🔎Search

Không có bản đồ

10-06-2021 | #me

Có những vấn đề mình chẳng biết giải quyết thế nào.

Đôi khi, mình ước có ai đó đến và nói cho mình biết phải làm gì, nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng có ai đến. Mình có thử lên Google để tìm cũng chẳng thấy.

Cuối cùng mình phải tự tìm cách giải quyết.

Sau một thời gian, mình nhận ra rằng một vấn đề có rất nhiều cách giải quyết khác nhau. Nếu không biết nên bắt đầu từ đâu, mình chỉ cần thử cách mình nghĩ là đúng.

Nếu mình sai, ít ra mình cũng biết mình sai ở đâu và sửa ở đó.

Nếu mình đúng, vấn đề đã được giải quyết.

Chuyện này giống như việc khi bạn đi đến một nơi bạn không biết đường và trong tay không có bản đồ. Để đi đến được đó, bạn phải liên điều chỉnh lộ trình. Bạn có thể hỏi mọi người xung quanh thay vì chờ người ta chỉ đường cho bạn, vì chẳng ai biết bạn không biết đường.

Share: FacebookLinkedIn