Phong Duong

🔎Search

Kẹt văn

04-06-2021 | #me

Mình đang bị kẹt lúc viết phần 2015.

Trong phần này có nhiều sự kiện xảy ra đồng thời nên mình không biết viết cái nào trước, cái nào sau.

Các sự kiện còn liên quan lẫn nhau nên càng khó hơn.

Nó giống như một mạng lưới vậy. Nếu viết về một sự kiện thì phải kể các sự kiện liên quan.

Mình định thử viết theo kiểu viết các sự kiện riêng ra nhưng vẫn lồng vào trong đo các tình tiết móc nối.

Share: FacebookLinkedIn