Phong Duong

🔎Search

Kết quả

15-06-2021 | #me

Nếu biết trước kết quả của một việc, liệu bạn có bắt đầu hay tiếp tục làm việc đó?

Có thể bạn sẽ dừng lại để làm việc khác, nhưng nếu kết quả cuối cùng hoàn toàn khác với suy nghĩ của bạn thì sao?

Bạn không biết được kết quả sẽ ra sao nếu không hoàn thành công việc.

Cái kết quả mà bạn nghĩ là cuối cùng thật ra chỉ là những suy nghĩ trong đầu bạn hay của ai đó.

Đôi khi bạn phải chấp nhận rằng suy nghĩ có thể phản bội lại bạn.

Share: FacebookLinkedIn